About Backlight Photo Festival

 

EN ⎥ The Backlight Photo Festival is focused on photography and on photography-based projects that have capacity to build bridges towards other contemporary urban art forms. During 10 previous festivals (1987-2014) 350 artists from over 40 countries worldwide have participated to main program and plenty more to screenings and off-exhibitions.

Backlight promotes intercultural dialogue by focusing on revealing the hidden, the veiled, the lost and the forgotten. The festival is rooted in documentary photography and open to innovative concepts and approaches extending and updating culturally rooted perspectives on reality. Based on strong pillars, each Backlight forms a new, unique entity with new motto, innovative structure and challenging content.

The Photographic Centre Nykyaika (Tampere, Finland) has organized an international triennial since 1987. In 1999 the event was given a new name, Backlight. This also marked the adoption of a new, more international concept. Backlight events since 1999 have been planned and implemented through collaboration with institutions in twelve European countries. The Backlight Photo Festival consists of exhibitions accompanied by a wide-ranging Symposium programme.

Backlight Network is not an exclusive club, but an open forum that encourages, invites and welcomes new cooperation and new partners in collaboration, and above all innovative and inspired work by photographic artists everywhere. Backlight has engaged in many different forms of cooperation, both national and international, which have been crucial for its success and development.

The 11th edition of Backlight Photo Festival will be fall 2017.

 

FI ⎥ Backlight -valokuvatapahtuma on esitellyt 350 taiteiijaa yli 40 maasta vuosina 1987-2014. Päätapahtuman lisäksi oheisnäyttelyissä ja screeningeissä on ollut mukana muun muassa useita taideopiskelijoita ja valokuvaajia.

Backlight–valokuvatapahtuman toiminta-ajatuksena on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua tuoden esiin eri kulttuurien kätkettyjä, peiteltyjä, kadotettuja ja unohdettuja puolia. Jokainen Backlight on uusi ja erilainen kokonaisuus. Päätavoitteina on edistää valokuvakulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, nostaa esiin yhteiskunnallisia teemoja sekä kehittää Euroopan eri alueiden kulttuurien välistä vuoropuhelua. Tapahtuman teema vaihtuu joka kerta.

Backlight koostuu korkeatasoisista näyttelyistä ja pedagogisesta Symposium-ohjelmistosta. Näyttelytoimintaa täydentävä Backlight Symposium koostuu seminaareista, luennoista, keskustelutilaisuuksista, työpajoista, portfoliokatselmuksista ja taiteilijatapaamisista. Kansainvälisen Backlight-tapahtuman pääkieli on englanti; osa tarjonnasta on suomen kielistä. Symposiumissa on osia, joiden ensisijainen kohderyhmä on valokuva-alan ammattilaiset. Studia Generalia tyyppisten luentojen ja keskustelutilaisuuksien kohderyhmä on valokuvakulttuurista ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet ihmiset yleisesti.

Tamperelainen Valokuvakeskus Nykyaika on luotsannut kansainvälistä valokuvatriennaalia jo vuodesta 1987. Backlight sai ensimmäistä kertaa EU-tukea vuonna 1999, mistä lähtien se on sekä suunniteltu että toteutettu aidosti eurooppalaisena yhteistyönä. Kotimaan toimintaa on vuosien varrella rahoittanut Tampereen kaupunki ja Suomen valtio sekä eri säätiöt.

11. kansainvälinen Backlight triennaalimme on syksyllä 2017.