Gohar Dashti (Iran)

The series ”Today’s Life and War” emerged from my experiences during the eight year Iran-Iraq War. This conflict has had a strong symbolic influence on the emotional life of my generation. Although we may be safe within the walls of our homes, the war continues to reach us through newspapers, television and the Internet.
This body of work represents war and its legacy, the ways in which it permeates all aspects of contemporary society. I capture moments that reference the ongoing duality of life and war without precluding hope. In a fictionalized battlefield, I show a couple in a series of everyday activities. Though they do not visibly express emotion, the man and woman embody the power of perseverance, determination, and survival.

In series ”Iran, Untitled”, there is a spatial unity that itself makes the possibility of developing the narration and the very title of series that discloses a meta-narrative, yet here the place is no longer a place but a non-place. The place is a desert in the middle of nowhere. On the other hand, narrations of any forms are usually based on language, though in Dashti’s Iran, people’s relationships are not essentially a vocalized relationship. People’s relationships are the relationships of the bodies. We do not see the event; we are thrown into this suspension to constitute the story ourselves.

Gohar Dashti received her M.A. in Photography from the Fine Art University of Tehran in 2005. She has developed a practice concerning social issues with particular references to history and culture in modern society. She creates artwork using different media such as photography and video. She has participated in several art residencies and scholarships such as DAAD award (2009-2011); Visiting Arts (1mile2 project), Bradford/London, UK (2009) and International Arts & Artists (Art Bridge), Washington DC, USA (2008). She has held various exhibitions around the world, being shown in many museums, festivals and biennales. Her works are in many collections including Mori Art Museum, Tokyo (JP), Museum of Fine Arts (MFA), Boston (USA),  Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (KS-USA) and Devi Art Foundation, Gurgaon (IN).

 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013
 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013

Today’s Life and War -sarja on tulosta kokemuksistani kahdeksanvuotisen Iranin ja Irakin sodan ajalta. Konflikti jätti voimakkaat symboliset jäljet sukupolveni tunne-elämään. Vaikka olemme turvassa kodin seinien sisäpuolella, sota saavuttaa meidät yhä sanomalehden sivuilla, televisiossa ja internetissä.

Teossarjani kertoo sodasta ja siitä, miten sen perintö vaikuttaa kaikkialla nyky-yhteiskunnassa. Kuvat viittaavat elämän ja sodan yhtäaikaiseen läsnäoloon, ja kuitenkin läsnä on myös toivoa. Pariskunta näytetään fiktiivisen sotatantereen keskellä arkisiin toimiin syventyneenä. He eivät ilmaise näkyvästi tunteitaan, mutta miehen ja naisen olemuksessa on periksiantamattomuutta, päättäväisyyttä ja selviämistahtoa.

Iran, Untitled -sarja on tilallisesti yhtenäinen, mikä antaa edellytykset kerronnan rakentamiselle, sarjan nimi taas paljastaa metanarratiivin – mutta täällä paikka ei ole paikka, vaan epäpaikka. Paikkana on autiomaa keskellä ei-mitään. Dashtin Iranissa suhteet eivät välttämättä määrity puheen kautta, vaikka useimmiten kerronnalliset muodot syntyvät kielen keinoin. Ihmisten väliset suhteet ovat kehojen suhteita. Emme näe itse tapahtumaa, vaan meidät viskataan jännitteen keskelle ja joudumme itse luomaan tarinan.

Gohar Dashtilla on valokuvauksen maisterin tutkinto Teheranin taideyliopistosta 2005. Hän keskittyy taiteessaan sosiaalisiin kysymyksiin. Teokset viittaavat erityisesti historian ja kulttuurin ilmenemismuotoihin nyky-yhteiskunnassa. Dashti käyttää useita medioita, mm. valokuvaa ja videota. Hän on osallistunut useisiin residensseihin ja saanut stipendejä: DAAD award (2009–2011); Visiting Arts (1mile2 project), Bradford/Lontoo (2009); International Arts & Artists (Art Bridge), Washington DC, USA (2008).
Dashtin teoksia on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä eri maissa museoissa, festivaaleilla ja biennaaleissa. Hänen teoksiaan on mm. seuraavissa kokoelmissa: Mori Art Museum, Tokio (JP); Museum of Fine Arts (MFA), Boston (USA); Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (USA); Devi Art Foundation, Gurgaon (IN).

 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013
 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013

Read More

Pavel Wolberg (USSR/Israel)

Wolbergs works from the series “Masquerade” and “Memories from War in the Holy Land” reveal tight parallel communities in Israeli lives, rarely seen in the newsfeed. Wolberg’s intimate sights on ultra orthodox Hassidic Jews communities in their weddings, funerals and Jewish mitzvah show a strong tradition and further more how individuals and traditions are viewed by the religious community itself. With the same non-hierarchic approach Wolberg places himself into seams between act and identities when documenting Christian pilgrims, male and female soldiers, partying gay-people and punks. At the same time he is distant and close capturing the life as it happens in front of his eyes.

Pavel Wolberg born 1966 in Leningrad, USSR. Lives and works in Tel Aviv, Israel. He has worked several years as a photojournalist and since 1997 he has been presented by the Dvir Gallery in Tel Aviv. He has documented religious traditions and everyday life with on-going regional conflicts, Israeli male and female soldiers and the hidden nightlife. Wolberg has also realized many photography projects in the former Soviet Union, Ethiopia and Japan.

 • Pavel Wolberg
  Israeli soldiers dressed as Arab civilians during training at the Negev desert /'Masquerade, 2013
 • Pavel Wolberg
  Israeli gay man dressed as a Hassidic Jew at a party in Haoman 17 club in Tel Aviv/ Masquerade, 2009
 • Pavel Wolberg
  Hassidic community watching at the Tzanz Rabbi during wedding in Israeli town of Natania /world apart-Hassidic Jews in Israel', 2013
 • Pavel Wolberg
  soldiers sleeping near a D9 bulldozer -Gaza border /Masquerade, 2006

Wolbergin kuvasarjojen ”Masquerade” ja ”Memories from War in the Holy Land” aiheena ovat tiiviit, rinnakkaiset israelilaiset ihmisyhteisöt, joita harvoin kohtaa uutisissa. Wolbergin intiimeissä kuvissa ääriortodoksijuutalaisten häistä, hautajaisista ja mitsva-juhlista kuvastuu hasidien vahva perinne ja samalla se, miten yksilö ja perinteen merkitys nähdään uskonnollisen yhteisön sisällä.
Kuvatessaan Wolberg asettaa itsensä keskelle tilannetta, identiteettien saumakohtiin. Hän kuvaa ilman hierarkkista asetelmaa yhtä hyvin kristittyjä pyhiinvaeltajia, mies- ja naissotilaita, homoja juhlimassa kuin punkkareitakin. Wolberg on yhtä aikaa lähellä ja etäällä tallentaessaan silmiensä edessä tapahtuvaa.

Pavel Wolberg syntyi vuonna 1966 Leningradissa Neuvostoliitossa. Hän asuu ja työskentelee Tel Avivissa Israelissa. Hän on työskennellyt kuvajournalistina, ja vuodesta 1997 lähtien häntä  on edustanut Dvir Gallery Tel Avivissa. Wolberg on dokumentoinut uskonnollisia traditioita, arkielämää konfliktialueella, israelilaisia mies- ja naissotilaita sekä piilotettua yöelämää. Wolberg on toteuttanut useita valokuvaprojekteja myös entisen Neuvostoliiton alueella, Etiopiassa ja Japanissa.

 • Pavel Wolberg
  Israeli soldiers dressed as Arab civilians during training at the Negev desert /'Masquerade, 2013
 • Pavel Wolberg
  Israeli gay man dressed as a Hassidic Jew at a party in Haoman 17 club in Tel Aviv/ Masquerade, 2009
 • Pavel Wolberg
  Hassidic community watching at the Tzanz Rabbi during wedding in Israeli town of Natania /world apart-Hassidic Jews in Israel', 2013
 • Pavel Wolberg
  soldiers sleeping near a D9 bulldozer -Gaza border /Masquerade, 2006

Read More

Lalla Essaydi (Marocco/USA)

Reclaiming the rich tradition of calligraphy usually inaccessible to women and interweaving it with the traditionally female art of henna, I have been able to express the contradictions I have encountered in my culture: between hierarchy and fluidity, between public and private space, between the richness and the confining aspects of Islamic traditions. I want the viewer also to become aware of Orientalism as a voyeuristic tradition. In my photographs constraining the women within space and also confining them to their “proper” place, a place bounded by walls and controlled by men. There is the very different space I inhabit in the West, a space of independence and mobility.

“In my art,” Essaydi says, “I wish to present myself through multiple lenses — as artist, as Moroccan, as Saudi, as traditionalist, as Liberal, as Muslim. In short, I invite the viewer to resist stereotypes.”
Lalla Essaydi’s career as an artist has encompassed painting, mixed media, and video, but most recently she has devoted herself to photography, and to sumptuous explorations of the image of woman in Islamic society.
Lalla Essaydi lives in New York. Her work is represented in the collections of the Art Institute of Chicago; Brooklyn Museum of Art, New York; Museum of Fine Arts, Houston; Los Angeles County Museum of Art, California; Museum of Fine Arts, Boston, and many others.

 • Lalla Essaydi/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York
  Converging Territories, 2004
 • Lalla Essaydi/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York
  Converging Territories, 2004

Hyödynnän kuvissani perinteistä kalligrafiaa, taitoa joka yleensä on pidetty naisten ulottumattomissa, ja yhdistän sen naisten kulttuurille ominaiseen hennaan. Rinnastuksella ilmaisen kulttuurini ristiriitaisuuksia: hierarkioita ja rajojen häilyvyyttä, julkista ja yksityistä tilaa, islamilaisen perinteen rikkautta ja sen asettamia rajoituksia. Haluan myös katsojan tiedostavan, että orientalismi on perinteisesti voyeurismia. Valokuvissani naiset ovat rajoitetussa ja naisille ”sopivassa” tilassa, paikassa joka on seinien rajaama ja miesten valvoma. Lännessä oma tilani on hyvin erilainen, se on riippumattomuuden ja liikkuvuuden salliva tila.

”Taiteessani haluan esiintyä useissa rooleissa: taiteilijana, marokkolaisena, saudina, traditionalistina, liberaalina, muslimina. Eli haluan haastaa katsojan kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään”, sanoo Essaydi. Lalla Essaydi on uransa aikana käyttänyt monia taiteen ilmaisukeinoja: maalausta, sekatekniikkaa ja videota. Viime aikoina hän on keskittynyt valokuvaukseen ja tutkinut näyttävällä tavalla naisen kuvaa islamilaisessa yhteiskunnassa.
Lalla Essaydi asuu New Yorkissa. Hänen teoksiaan on mm. seuraavissa kokoelmissa: Art Institute of Chicago; Brooklyn Museum of Art, New York; Museum of Fine Arts, Houston; Los Angeles County Museum of Art, Kalifornia; Museum of Fine Arts, Boston.

 • Lalla Essaydi/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York
  Converging Territories, 2004
 • Lalla Essaydi/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York
  Converging Territories, 2004

Read More

Tanya Habjouqa (Jordan/Palestine)

Occupied Pleasures is Habjouqa’s perspective on life in the Occupied Territories, a subject that has become very personal by being based in East-Jerusalem and raising a family within the restraints of the conflict herself. “Despite the inability of Palestinians to maintain and sustain a normal way of life, and amidst this jarring reality, men, women and children often manage to steal moments of simple joys – quirky, modest occasions of happiness that range from taking a spin on a merry go-around to riding horses, or imagining a tropical adventure all the while standing against a colourful backdrop with a live parakeet in a simple outside a refugee camp.” Occupied Pleasures observes these moments with a sharp sense of humour, revealing a narrative which stands in stark contrast to more widely viewed reportage, focused on violence and conflict.

Born in Jordan in 1975, Tanya Habjouqa was educated in the United States, receiving her masters in Global Media and Middle East Politics from the University of London SOAS. A founding member of Rawiya, an all female Middle East based photo collective, she has worked on the front lines in Iraq, Lebanon, Darfur, and Gaza. Habjouqa won a World Press Award in ”Daily Life Stories” 2nd Prize for her project, Occupied Pleasures, exploring the sharp sense of humor and absurdities that a 47-year occupation in the OPT has produced. She is a recipient of the Magnum Foundation 2013 Emergency Fund. Tanya is known for gaining unique access to sensitive gender, social and human rights stories in the Middle East. Her series ”Women of Gaza” is in the permanent collection of the Boston Museum of Fine Art. She was also a finalist for the 2014 FotoEvidence Book Award.

 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures

Occupied Pleasures -sarjassa Habjouqa käsittelee elämää miehitetyllä palestiinalaisalueella. Aihe koskettaa häntä henkilökohtaisesti, sillä hän asuu perheensä kanssa Itä-Jerusalemissa konfliktin tuomien rajoitusten keskellä. ”Palestiinalaisille normaali elämä on mahdottomuus, mutta silti järkyttävissä elinolosuhteissa piilee monia yksinkertaisia iloja – miehet, naiset ja lapset kokevat yllättäviä, vaatimattomia onnen hetkiä; karusellin kyydissä, hevosen selässä tai mielikuvitusseikkailulla tropiikkiin, vaikka tropiikki olisi vain värikäs taustakangas ja elävä papukaija pakolaisleirin alueella.” Occupied Pleasures näyttää nämä hetket tarkkanäköisen huumorin kera, kertoen aivan erilaista tarinaa kuin usein nähdyt, väkivaltaan ja konfliktiin keskittyvät reportaasit

Tanya Habjouqa syntyi Jordaniassa 1975 ja opiskeli Yhdysvalloissa. Hänellä on maisterin tutkinto kansainvälisestä mediasta ja Lähi-idän politiikasta (University of London SOAS). Habjouqa on Lähi-idän naisvalokuvaajien Rawiya-kollektiivin perustajajäsen. Hän on kuvannut etulinjoissa Irakissa, Libanonissa, Darfurissa ja Gazassa. Habjouqan projekti Occupied Pleasures sai World Press Award -kilpailussa ”Daily Life Stories” -sarjassa toisen palkinnon. Teos käsittelee absurdin humoristisia tilanteita, joita palestiinalaisalueiden 47 vuotta kestänyt miehitys on aiheuttanut. Habjouqa sai Magnum Foundation Emergency Fund -apurahan vuonna 2013. Hän on tunnettu taidostaan käsitellä herkkiä Lähi-itään liittyviä aiheita, kuten sukupuolta, sosiaalisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Hänen kuvasarjansa Women in Gaza on Boston Museum of Fine Artin pysyvässä kokoelmassa. Habjouqa on  finalisti vuoden 2014 FotoEvidence Book Award -kilpailussa.

 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures
 • Tanya Habjouqa
  Occupied Pleasures

Read More

Laura El-Tantawy (Egypt/UK)

This series began in 2005 out of a desire to reconnect with a country I no longer knew. I began to explore the essence of Egyptian identity in the hope of coming to terms with my own. This should not be viewed as a story about Egypt. It is a reflection of Egypt through my own eyes, guided by childhood memories and a struggle to understand who I am and where I belong. With time, the project has expanded to explore the country’s transition – from the time of Mubarak, Tahrir Square and Egypt’s looming future.

Laura El-Tantawy is an Egyptian photographer living between Cairo and London. She is represented by VII Photo Mentor. She was born in Worcestershire, England to Egyptian parents & grew up between Saudi Arabia & Egypt.
In 2002, El‐Tantawy started her career as a newspaper photographer. Her work has been recognized across several international awards.
In 2014, El-Tantawy founded Cairo Photo Slide Jam, a monthly-curated show of photography from Egypt by local and international photographers. The aim is to highlight work from her native country and elevate the level of photography in Egypt as well as promote awareness about the difficulties and challenges faced by photographers in Egypt.
El‐Tantawy is a graduate of the University of Georgia in Athens, Georgia (USA) with a dual degree journalism and political science.

 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014
 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014
 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014

Aloitin sarjan vuonna 2005, koska kaipasin yhteyttä maahan, joka oli käynyt minulle vieraaksi. Pyrin egyptiläisen identiteetin lähteille ja toivoin samalla löytäväni omani. Sarjaa ei pidä nähdä Egyptistä kertovana tarinana. Reflektoin Egyptiä omakohtaisesti, seuranani lapsuusmuistot ja pakottava tarve ymmärtää kuka olen ja mihin kuulun. Sittemmin sarja on laajentunut tarkastelemaan maassa tapahtuvia muutoksia – edeten Mubarakin kaudesta Tahririn aukiolle ja Egyptin epävarmaan tulevaisuuteen.
Laura El-Tantawy on egyptiläinen valokuvaaja, joka asuu Kairossa ja Lontoossa. Häntä edustaa VII Photo Mentor. El-Tantawy syntyi Englannin Worcestershiressä egyptiläiseen perheeseen ja vietti lapsuutensa Saudi-Arabiassa ja Egyptissä. Hän alkoi työskennellä lehtikuvaajana vuonna 2002. Hänen kuvansa ovat menestyneet useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Vuonna 2014 El-Tantawy perusti Cairo Photo Slide Jam -näyttelyn, johon valitaan kuukausittain egyptiläisten ja kansainvälisten kuvaajien töitä. Tavoitteena on tuoda esiin kotimaan valokuvaa ja nostaa valokuvataiteen tasoa Egyptissä sekä tuoda yleiseen tietoisuuteen ongelmia, joita egyptiläiset valokuvaajat kohtaavat. El-Tantawylla on kaksoistutkinto journalismista ja politiikan tutkimuksesta (University of Georgia in Athens, Georgia, USA).

 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014
 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014
 • Laura El-Tantawy
  In the Shadow of the Pyramids, 2005-2014

Read More