Untitled

 

 Anssi MännistöTrust rethought: Digital image after Boston

FI: Uudelleenarvioitu luottamus: digitaalinen kuva Bostonin jälkeen

Jakke HolvasMild manners dampen the economy: assessing economic confidence and non-economic trust
FI: Hillityt käytöstavat vapaan talouden esteenä. Arvioita taloudellisesta ja ei-taloudellisesta luottamuksesta

Maja&Reuben Fowkes: Trust in Curating and its Rifts

Juhani Vähämäki: Artists, researchers, journalists, freelancers: Notes on the new professions, their backgrounds and mentalitiess
FI: Taiteilija, tutkija, toimittaja, free-lancer: Muistiinpanoja uusien professioiden taustoista ja mentaliteetista

Nina Laine: Trust is an invisible commodity
FI: Luottamus on aineetonta lainaa [scrollaa englannin kielisen linkin loppuun]