Anahita Ghabaian Etehadieh

Anahita Ghabaian_juryAnahita Ghabaian Etehadieh (1962, Iran) is the director and owner of Silk Road Gallery in Tehran.  She is specialized in photography and she works as an independent curator at Silk Road Gallery, which she established in 2001. Ghabaian Etehadieh is well known for her work with Iranian photography and she has curated various exhibitions internationally. In 2009 she was the Artistic Director of Photoquai – the biennial of the images of the world – for the Quai Branly museum, Paris. In 2011 she published La photographie iranienne, Un regard sur la création contemporaine en Iran (Iranian photography, a contemporary look at art in Iran).  She has written several magazine articles in credible outlets throughout her career.

logovalkoisella_Fotor

When I received an e-mail invitation to participate as a member of the jury team in this competition, the first thing I did was to visit the festival’s website. My interest grew and I became inspired to participate when in a paragraph I read: “Backlight promotes intercultural dialogue by focusing on revealing the hidden, the veiled, the lost and the forgotten” and when I discovered who else is in the jury team I was convinced I should participate.

As was expected, selecting the winning images among around 800 participants was not an easy task. However, with careful consideration and agreement between ourselves, we chose the final selection presented to you. This selection is the result of works by photographers from different parts of the world focusing on a varied range of subjects, but it especially focuses on the image of ‘humanity’.
The final selection to me resembles a journey that connects the very east of our world to the very west, talking about War and Protest, about encouraging soldier children to fight and the abandonment of youth to their uncertain destiny while they have no access to the very basic rights in life. It talks about the greed among the powerful in pursue of profit without the slightest care for the human security. It talks about censorship, about ignoring half of a society, about the hidden side of the industrial world, about religious and ethnic intolerance by governments and societies. It talks about how we are attacking nature and about people who have no choice but to leave their lives to migrate to brutal urban settings. But it also talks about those who despite their differences live in harmony together and about the youth who freely choose new homes and make the most of whichever place they are placed at, about the beauty of motherhood and about different communities and lifestyles. It portrays the humor in those who dedicatedly do seemingly unimportant tasks in utter seriousness and those who are fed up with the notion of dictatorship in fashion!

It was important to the jury to select a variable range of subjects from a varied range of artists from all around the world, which regrettably made a lot of really good works not to be able to get to the final stage. This final selection is the projection of our world today; a world, which humanity has always sought to project through the medium of art throughout history. Photography is every society’s way of expression and each society develops a unique angle to express itself based on its expectations and traditions. This variety and differences is what we expected to be able to present through our final selection.

In my view, the combination of these different points of views has created a dialogue in this festival which is very rich, both aesthetically and in terms of human values. But photography is also a very personal way of expression and with the capturing of each image, the photographer is shaping and presenting his or her ideology, depth of feelings and perspective on existence. And what seems to be the common theme among all images in this festival is the presence of ‘feelings’ in every frame.

Anahita Ghabaian_juryAnahita Ghabaian Etehadieh (1962, Iran) on Teheranissa toimivan Silk Road Gallerin omistaja ja johtaja. Hän on erikoistunut valokuvaukseen ja toimii kuraattorina vuonna 2001 perustamassaan Silk Road Galleryssä. Ghabaian Etehadieh on tunnettu työstään iranilaisen valokuvan parissa ja hän on kuratoinut  lukuisia kansainvälisiä näyttelyitä. Vuonna 2009 hän oli Photoquai – the biennial of the images of the world (Quai Branly museum, Pariisi) taiteellinen johtaja. Vuonna 2011 hän julkaisi iranilaista valokuvaa avaavan teoksen ”La photographie iranienne, Un regard sur la création contemporaine en Iran” (Iranian photography, a contemporary look at art in Iran). Hän on kirjoittanut valokuvasta lukuisia artikkeleita koko uransa ajan.

logovalkoisella_Fotor

Saatuani sähköpostilla kutsun tulla juryn jäseneksi, tutustuin ensi töikseni festivaalin internetsivuihin. Kiinnostukseni heräsi ja innostuin, kun luin: ”Backlight edistää kulttuurienvälistä dialogia keskittyen piilotettuun, verhottuun ja unohdettuun”. Kun sitten näin, ketkä muut olisivat juryssa, päätin lupautua tehtävään.

On selvää, ettei noin 800 osallistujan joukosta ole helppoa seuloa voittajakuvia. Huolellisen harkinnan jälkeen ja hyvässä yhteisymmärryksessä päädyimme valikoimaan, jonka on nyt nähtävillänne festivaalilla. Eri puolilta maailmaa tulevien valokuvaajien työt edustavat laajaa aiheiden kirjoa, mutta erityisenä painopisteenä on ihmisyyden kuva. Valitsemamme teokset ovat kuin matka, joka yltää maailman itäisimmästä kolkasta kaikkein läntisimpään: ne kertovat sodista ja mielenilmauksista, lasten valmentamisesta taisteluun, oman onnensa nojaan jätetyistä nuorista, jotka elävät alkeellisissa oloissa ilman oikeuksia. Kuvat kertovat valtaapitävien ahneudesta ja voitontavoittelusta ja siitä, miten vähän he piittaavat toisten ihmisten turvallisuudesta. Kuvat kertovat sensuurista, ihmisryhmien huomiotta jättämisestä, teollistuneen maailman kääntöpuolesta, yhteiskuntien uskonnollisesta ja etnisestä suvaitsemattomuudesta. Kuvat näyttävät, kuinka riistämme luontoa, ne kertovat ihmisistä, joiden ainoa mahdollisuus on ollut lähteä kotiseudultaan ja asettua armottomaan urbaaniin ympäristöön. Näemme myös kertomuksia siitä, miten ihmiset elävät eroavaisuuksistaan huolimatta rinnakkain kaikessa rauhassa, nuorista jotka vapaasti valitsevat itselleen uuden kodin ja sopeutuvat mitä erilaisimpiin paikkoihin, äitiyden kauneudesta, erilaisista yhteisöistä ja tavoista elää. Kuvat näyttävät humoristisesti, millaista on suorittaa merkityksettömältä vaikuttavaa työtä vakavalla arvokkuudella. Tapaamme myös ihmisiä, jotka ovat saaneet tarpeekseen muodin sanelemista säännöistä!

Juryn jäsenille on ollut tärkeää, että valitut työt edustavat monipuolisesti erilaisia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. Tämän linjauksen vuoksi monta ansiokasta työtä rajautui valitettavasti pois. Festivaalilla esillä olevat teokset ilmentävät maailmaa sellaisena kuin se on nyt, maailmaa jonka olemusta ihminen on historiansa alusta asti pyrkinyt ilmaisemaan taiteen avulla. Valokuvaus on erilaisten yhteiskuntien yhteinen ilmaisumuoto, ja kuvien kieli muotoutuu yhteiskunnassa vallitsevien odotusten ja traditioiden mukaan. Valitsemamme kuvat näyttävät tämän erilaisuuden kirjon.

Näkökulmien monimuotoisuus luo festivaalille rikkaan dialogisen hengen niin esteettisesti kuin inhimillisten arvojenkin kannalta. Valokuvaus on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin henkilökohtainen ilmaisun muoto. Samalla kun kuvaaja vangitsee kohteensa kuvaan, hän tuo esiin ideologisen positionsa, tunnetilansa voimakkuuden ja näkemyksensä siitä, mitä on olla olemassa. Kaikkia festivaalin teoksia näyttääkin yhdistävän tunteen läsnäolo jokaisessa kuvassa.