Articles on theme

In 2013 we asked professionals from different fields to open the theme with articles from their perspective. Articles in English:

Miha Colner: Photography: A Reminder of a History

Haddab Mustapha: The concept of ‘asabiyya (esprit de corps, group feeling) according to Ibn Khaldoun

Anssi Männistö: Trust rethought: Digital image after Boston

Jakke Holvas: Mild manners dampen the economy: assessing economic confidence and non-economic trust

Maja & Reuben Fowkes: Trust in Curating and its Rifts

Juhani Vähämäki: Artists, researchers, journalists, freelancers: Notes on the new professions, their backgrounds and mentalitiess

Nina Laine: Trust is an invisible commodity

 

FI: Festivaalia valmistellessamme pyysimme eri alojen ammattilaisia avaamaan teemaamme omista perspektiiveistään käsin. Artikkelit suomenkielellä:

Haddab Mustapha: Ibn Khaldounin ’asabiyyan käsite (esprit de corps, yhteishenki)

Anssi Männistö: Uudelleenarvioitu luottamus: digitaalinen kuva Bostonin jälkeen

Jakke Holvas: Hillityt käytöstavat vapaan talouden esteenä. Arvioita taloudellisesta ja ei-taloudellisesta luottamuksesta

Juhani Vähämäki: Taiteilija, tutkija, toimittaja, free-lancer: Muistiinpanoja uusien professioiden taustoista ja mentaliteetista

Nina Laine: Luottamus on aineetonta lainaa