Gohar Dashti (Iran)

The series ”Today’s Life and War” emerged from my experiences during the eight year Iran-Iraq War. This conflict has had a strong symbolic influence on the emotional life of my generation. Although we may be safe within the walls of our homes, the war continues to reach us through newspapers, television and the Internet.
This body of work represents war and its legacy, the ways in which it permeates all aspects of contemporary society. I capture moments that reference the ongoing duality of life and war without precluding hope. In a fictionalized battlefield, I show a couple in a series of everyday activities. Though they do not visibly express emotion, the man and woman embody the power of perseverance, determination, and survival.

In series ”Iran, Untitled”, there is a spatial unity that itself makes the possibility of developing the narration and the very title of series that discloses a meta-narrative, yet here the place is no longer a place but a non-place. The place is a desert in the middle of nowhere. On the other hand, narrations of any forms are usually based on language, though in Dashti’s Iran, people’s relationships are not essentially a vocalized relationship. People’s relationships are the relationships of the bodies. We do not see the event; we are thrown into this suspension to constitute the story ourselves.

Gohar Dashti received her M.A. in Photography from the Fine Art University of Tehran in 2005. She has developed a practice concerning social issues with particular references to history and culture in modern society. She creates artwork using different media such as photography and video. She has participated in several art residencies and scholarships such as DAAD award (2009-2011); Visiting Arts (1mile2 project), Bradford/London, UK (2009) and International Arts & Artists (Art Bridge), Washington DC, USA (2008). She has held various exhibitions around the world, being shown in many museums, festivals and biennales. Her works are in many collections including Mori Art Museum, Tokyo (JP), Museum of Fine Arts (MFA), Boston (USA),  Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (KS-USA) and Devi Art Foundation, Gurgaon (IN).

 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013
 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013

Today’s Life and War -sarja on tulosta kokemuksistani kahdeksanvuotisen Iranin ja Irakin sodan ajalta. Konflikti jätti voimakkaat symboliset jäljet sukupolveni tunne-elämään. Vaikka olemme turvassa kodin seinien sisäpuolella, sota saavuttaa meidät yhä sanomalehden sivuilla, televisiossa ja internetissä.

Teossarjani kertoo sodasta ja siitä, miten sen perintö vaikuttaa kaikkialla nyky-yhteiskunnassa. Kuvat viittaavat elämän ja sodan yhtäaikaiseen läsnäoloon, ja kuitenkin läsnä on myös toivoa. Pariskunta näytetään fiktiivisen sotatantereen keskellä arkisiin toimiin syventyneenä. He eivät ilmaise näkyvästi tunteitaan, mutta miehen ja naisen olemuksessa on periksiantamattomuutta, päättäväisyyttä ja selviämistahtoa.

Iran, Untitled -sarja on tilallisesti yhtenäinen, mikä antaa edellytykset kerronnan rakentamiselle, sarjan nimi taas paljastaa metanarratiivin – mutta täällä paikka ei ole paikka, vaan epäpaikka. Paikkana on autiomaa keskellä ei-mitään. Dashtin Iranissa suhteet eivät välttämättä määrity puheen kautta, vaikka useimmiten kerronnalliset muodot syntyvät kielen keinoin. Ihmisten väliset suhteet ovat kehojen suhteita. Emme näe itse tapahtumaa, vaan meidät viskataan jännitteen keskelle ja joudumme itse luomaan tarinan.

Gohar Dashtilla on valokuvauksen maisterin tutkinto Teheranin taideyliopistosta 2005. Hän keskittyy taiteessaan sosiaalisiin kysymyksiin. Teokset viittaavat erityisesti historian ja kulttuurin ilmenemismuotoihin nyky-yhteiskunnassa. Dashti käyttää useita medioita, mm. valokuvaa ja videota. Hän on osallistunut useisiin residensseihin ja saanut stipendejä: DAAD award (2009–2011); Visiting Arts (1mile2 project), Bradford/Lontoo (2009); International Arts & Artists (Art Bridge), Washington DC, USA (2008).
Dashtin teoksia on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä eri maissa museoissa, festivaaleilla ja biennaaleissa. Hänen teoksiaan on mm. seuraavissa kokoelmissa: Mori Art Museum, Tokio (JP); Museum of Fine Arts (MFA), Boston (USA); Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (USA); Devi Art Foundation, Gurgaon (IN).

 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013
 • Gohar Dashti
  Iran, untitled 2013