Katerina Mistal (Sweden)

Born in Sweden 1960
Lives and works in Stockholm, Sweden

Series examines the landscape as a symbol of country and cultural identity. In some recent years I tried to find a way to portray European countries and identities. Was there something in common that could be a starting point? So I started using a stencil image of a coastline that defines the end of a country. Then I was looking for similar sites in other countries. The image became a representation of how we detects, simplify and define the foreign. The process takes long; to find a similar coastline, establish contacts with a nearby school and obtain all permits to photograph children from local primary schools standing along the coastline. Finally I knew the location so well that it became a part of my identity.

 • Katerina Mistal (Sweden)
  Nuuk/ Mapping Europe/North, 2012
 • Katerina Mistal (Sweden)
  Oulu/ Mapping Europe/North, 2012
 • Katerina Mistal (Sweden)
  Przemysl/ Mapping Europe/North, 2012

Syntynyt Ruotsissa 1960.
Asuu ja työskentelee Tukholmassa.

Sarjassani käsitellään maisemaa kansallisena symbolina ja kulttuuri-identiteetin rakentajana. Viime vuosien ajan olen etsinyt keinoja kuvata identiteettejä Euroopan eri maissa. Löytyisikö lähtökohdaksi jokin yhteinen nimittäjä? Valitsin sabluunaksi rannikkoviivan, maan reunan. Aloin etsiä vastaavia paikkoja eri maista. Kuvat ilmaisevat sitä, miten havainnoimme, yksinkertaistamme ja määrittelemme vierasta maata. Kuvan tuottamisen prosessi on pitkä: ensin etsin sopivan rannikkoviivan ja otan yhteyttä paikalliseen alakouluun, sitten järjestän oppilaiden kuvausluvat, jotta voin kuvata heidät rannalla. Kuvauspaikat tulivat minulle lopulta niin tutuiksi, että niistä tuli osa minunkin identiteettiäni.

 • Katerina Mistal (Sweden)
  Nuuk/ Mapping Europe/North, 2012
 • Katerina Mistal (Sweden)
  Oulu/ Mapping Europe/North, 2012
 • Katerina Mistal (Sweden)
  Przemysl/ Mapping Europe/North, 2012