Natan Dvir (Israel/USA)

Born in Israel 1972
Lives and works in New York, USA

In this rapidly changing world in which career and financial successes are revered and idolized, communities, as well as personal identities and how they are presented within society are greatly evolving. Yet even in these exciting times belief continues to be one of the basic, most significant and profound factors defining and shaping individuals and societies alike. Regardless of specific religious or political affinities, belief can provide a sense of community, belonging, safety, and understanding, yet might also provoke hatred, separation and aggressiveness. Belief often shapes behaviour and personal interactions, but this is typically unnoticed by those who are most deeply influenced by it.

 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Friday Prayer/Belief
 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Lag BaOmer/Belief
 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Touching the Stone/Belief

Syntynyt Israelissa 1972.
Asuu ja työskentelee New Yorkissa Yhdysvalloissa.

Uraa ja taloudellista menestystä arvostetaan tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa yli kaiken. Myös ihmisyhteisöt ovat muutoksen tilassa, samoin identiteettien muodostamisen ja ilmaisun tavat. Usko ovat silti edelleen perustavanlaatuinen yksilöiden ja yhteiskuntien suuntaan vaikuttava voima. Johonkin uskominen on yhteistä kaikille, uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Usko voi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, turvallisuudentunnetta, ymmärrystä. Toisaalta siitä voi poikia vihaa, vastakkainasettelua ja aggressiota. Usko vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen, mikä jää usein huomaamatta erityisesti niiltä, jotka ovat voimakkaimmin uskomustensa ohjaamia.

 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Friday Prayer/Belief
 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Lag BaOmer/Belief
 • Natan Dvir (Israel/USA)
  Touching the Stone/Belief