Tuula Alajoki

Tuula

Tuula Alajoki (1975, Finland) is a curator and project manager for Backlight Photo Festival. She has been involved in Photographic Centre Nykyaikas’ actions since her graduation as visual artist in 2001. Alajoki has worked widely on culture field both Finland and abroad, from art management to puppet films. Nowadays she concentrates mostly on photography exhibitions and curating. For Backlight she has worked in various positions since 2008, while also finishing her master degree in Art – Visual culture. Alajoki has curated both Finnish and international photography exhibitions in Finland..

logovalkoisella_Fotor

When I started work as the project manager and curator of Backlight, I insisted on having an open call for artists to be featured in the forthcoming festival. The theme was deliberately left fairly open, yet the unspoken, though carefully pre-planned topics were reflected clearly among the 840 submissions we received. It was gratifying to see the high quality of submitted projects – the artists’ great variety of approaches to handling our themes probably took us all by surprise.

What the open call showed and what I personally found positive is the irrelevance of any previous merits in terms of dealing with content. What mattered to me were the images and how they spoke to me. Some spoke clearly from the outset, others needed to be listened to more carefully, and some made no sense without a dialogue with somebody else’s project.

For some of the participating artists, this Backlight is their first exhibition outside their country of origin. Others are already further along in their careers. I am in any case delighted to welcome you all to be part of this event. It is the differences in your backgrounds, ages and geographical locations that make these conversations so interesting, by giving us a chance to widen our perspective, but also by allowing us to share something familiar and intimate despite the distances that exist between us. I only wish we had more conversations like these, uncovering grains of hope and humanity, even if it entails taking a closer look at certain unpleasant and unwanted parallel realities.

TuulaTuula Alajoki (1975, Suomi) toimii kuraattorina ja Backlight -valokuvatapahtuman projektipäällikkönä. Hän on ollut Valokuvakeskus Nykyajan aktiivitoimija vuodesta 2001 ja työskennellyt Backlightin hyväksi vuodesta 2008. Alajoki on työskennellyt kulttuurikentällä laajasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin, projektihallinnasta nukkeanimaatioihin. Nykyisin hän keskittyy työssään pääasiassa valokuvanäyttelyihin ja kuratointiin. Alajoki on kuratoinut kotimaisia ja ulkomaisia valokuvanäyttelyitä Suomessa. Alajoki on koulutukseltaan kuvataiteilija (AMK) ja taiteen maisteri.

logovalkoisella_Fotor

Aloittaessani Backlightin projektipäällikkönä ja kuraattorina halusin ehdottomasti taiteilijoille järjestettävän avoimen haun. Teema jätettiin tarkoituksella avoimeksi ja odotetusti myös äänensanomattomat, silti harkitut aihepiirit ja sitoumukset tulivat vahvoina esiin 840 hakemuksen joukossa. Hakemusten taso oli palkitseva ja teeman juonteiden käsittely ja kirjo luultavasti yllätti meidät kaikki.

Mitä avoin taiteilijahaku mahdollisti ja mikä itsestäni tässä on myönteistä, on mahdollisten aiempien saavutusten merkityksettömyys projektien sisällön kiinnostavuudessa. Merkityksellisiksi nousivat puhuvat kuvat. Osa puhui selvää kieltään heti alussa, toiset vaativat tarkempaa kuuntelua tai vuoropuhelua toisen sarjan kanssa tullakseen teemallisesti ymmärretyiksi.

Osalle taiteilijoista tämä Backlight on ensimmäinen näyttely kotimaan ulkopuolella, toiset ovat jo hyvässä vauhdissa urallaan. Ilo on minun puolellani toivottaessani teidät tervetulleiksi osaksi tätä tapahtumaa. Erilaiset taustat, ikä ja maantieteellinen sijainti ovat asioita, jotka tekevät näistä keskusteluista kiinnostavia avaamalla meille uusia näkymiä, mutta myös näyttämällä meille jotain tuttua ja läheistä välimatkoista huolimatta. Olisipa meillä enemmän näitä keskusteluja, löytämisiä toivon pilkkeistä ja ihmisyydestä, vaikka se vaatisikin katsomaan tarkemmin myös epämieluisaan ja ei-toivottuun, rinnakkaisiin todellisuuksiin.