EN ⎥ The Backlight Photo Festival has roots in documentary photography. Yet today our event focuses on current social themes extending culturally engaged perspectives on reality through various concepts and artistic approaches. The Backlight Photo Festival promotes intercultural dialogue by revealing the hidden, the veiled, the lost and the forgotten.

The Photographic Centre Nykyaika has organized international photography festival since 1987 in Tampere, Finland. Through out its´ thirty years of history the festival has presented more than 350 artists from over 40 countries in various exclusive exhibitions. Since 2012 the Backlight Photo Festival has produced additional actions also for the years in between the festival –such as international residencies, exhibition exchanges and promotion of Finnish photography in forms of exhibitions and screenings in partner festivals and institutions abroad.

Each Backlight  forms a new unique entity with current social theme, renewed structure and a challenging content with exhibitions and wide-ranging Symposium program. We´re welcoming new artists, partners and photo enthusiasts from all over the world with open arms to participate and propose ideas for future collaborations.

 

FI ⎥ Backlight –valokuvatapahtuman juuret ovat vahvasti dokumentaarisessa valokuvauksessa. Tapahtuma keskittyy yhteiskunnallisiin teemoihin laajentaen kulttuureihin sidonnaisia näkökulmia lukuisten sisällöllisten ja taiteellisten lähestymistapojen ja toteutusten kautta. Backlight tukee kulttuurienvälistä vuoropuhelua tuomalla esiin niiden kätkettyjä, verhottuja, kadotettuja ja unohdettuja osia.

Valokuvakeskus Nykyaika on järjestänyt kansainvälistä valokuvatapahtumaa Tampereella jo vuodesta 1987.  30-vuotisen historiansa aikana festivaali on esittänyt yli 350 taiteilijaa yli 40 maasta lukuisissa korkeatasoisissa näyttelyissä. Vuodesta 2012 lähtien Backlight Photo Festival on järjestänyt toimintaa myös festivaalin välivuosille – näitä ovat olleet kansainväliset residenssit, näyttelyvaihdot sekä suomalaisen valokuvan esittäminen näyttelyiden ja screeningien muodossa kumppanifestivaaleilla ja näyttelytiloissa ulkomailla.

Jokainen Backlight on aina uusi ja erilainen. Tapahtumalla on ajankohtainen yhteiskunnallinen teema, uudistettu rakenne ja haastava sisältö näyttelyissä ja Symposium-osuudessa. Toivotamme avosylin tervetulleiksi uudet taiteilijat, kumppanit ja valokuvasta kiinnostuneet toimijat eri puolilta maailmaa osallistumaan ja ehdottamaan uusia yhteistyöideoita ja malleja tulevaisuuteen.