The theme for the 2023 festival is Cruel Radiance
Vuoden 2023 festivaaliteema on Julmaa Valoa

Vuoden 2023 festivaaliteema on Julmaa Valoa

Julmaa Valoa | Backlight 2023

Millaista on kuvien todistusvoima maailmassa, jossa ihmislähtöiset kriisit ja konfliktit ovat jo kauan sitten ylittäneet inhimilliset mittasuhteet? Entä miltä näyttää ihmisen otteen ylittävä kuvallinen toimijuus – kuinka meitä ympäröivä luonto tai aineellinen ympäristö tallentaa toi-mintamme seurauksia?

Julmaa Valoa, Backlight-festivaalin vuoden 2023 teema, antaa valokuvan ja liikkuvan kuvan keinoin tilaa aineellisen ympäristömme hiljaisille todistajille: erilaiset elementit radioaktiivisesta säteilystä ilmansaateisiin, kylmyydestä mineraaliteollisuuden jäänteisiin, muuntuvat näyttelyn teoksissa kuvallisiksi toimijoiksi. Näin erilaiset väkivallan ulottuvuudet ihmisen aikahorisontin ylittävistä hitaista prosesseista äkillisiin geopoliittisiin konflikteihin tulevat esille kuvien kautta. Näyttelykokonaisuutena Julmaa Valoa toimiikin tilana kuvien todellisuussuhteen uudelleen arvioimiselle elämämme mahdollisuuksia kannattelevien elementtien näkökulmasta.  

Festivaali järjestetään Tampereella 3.6.-15.10.2023.

Noelle Mason​: Backscatter Blueprint (Bananos)